foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

Dziennik elektroniczny

Rajd itegracyjny 2019

Złota Szkoła

Stronę odwiedza

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Sekretariat

Godziny pracy sekretariatu:
7.00 - 15.00

Obsługa interesantów:

pon., wt., czw., pt.:
10.30 - 14.30

środa:
dzień pracy wewnętrznej
(sekretariat nie obsługuje
interesantów)

Maja Wąs i Anna Gębora, obie uczennice drugiej klasy biologiczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza, odniosły sukces w Ogólnopolskim Turnieju Językowym we Włoszczowie. W konkursie o zasięgu krajowym, nad którym patronat merytoryczny sprawował Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ostrowczanki stanęły na podium: Ania zdobyła II miejsce w kategorii „Konkurs poprawnych norm i form”, a Maja otrzymała wyróżnienie w kategorii „Czytam, więc rozumiem” oraz zajęła II miejsce w językowym quizie interaktywnym.

Turniej organizowany przez I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie odbył się w ramach Tygodnia Kultury Języka. Ania Gębora i Maja Wąs były jedynymi reprezentantkami powiatu ostrowieckiego. Uczennice wraz ze swą nauczycielką języka polskiego, Martą Kalitą, uczestniczyły w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród rzeczowych w Domu Kultury we Włoszczowie. Galę laureatów poprzedziły prowadzone przez wykładowcę UJK dra hab. Piotra Zbróga warsztaty językowe i wykład związany z ciekawymi zjawiskami we współczesnej polszczyźnie.

 – Kultura języka jest na co dzień wizytówką Ani i Mai – mówi nauczycielka języka polskiego Marta Kalita. – Podczas rozwiązywania konkursowych zadań z obszaru wszystkich działów językoznawstwa uczennice wykorzystały swoje atuty: wysokie kompetencje językowe, sprawność w posługiwaniu się poprawną polszczyzną i logiczne myślenie. A trzeba przyznać, że testy były o wysokim stopniu trudności, co potwierdził sam układający je dr hab. Piotr Zbróg. Wszystkie konkursowe polecenia wymagały od uczestników ponadprzeciętnej znajomości zagadnień z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa, frazeologii i leksyki, fonetyki, stylistyki, zasad ortografii i interpunkcji, a także funkcji językowych. Do konkursu czytania ze zrozumieniem wykorzystane zostały niełatwe teksty popularnonaukowe, eseistyczne i filozoficzne.

Dla uczennic z „Chreptowicza” różnorodne polecenia testowe okazały się przyjemną zabawą i pożytecznym doświadczeniem. Uzyskany w ogólnopolskim turnieju polszczyzny wynik świadczy o tym, że Maja i Ania wyróżniają się językowymi umiejętnościami oraz świetną znajomością materiału, który wymagany jest również podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego. Autorzy testów konkursowych – wykładowcy UJK, opracowując formę i treść poleceń, opierali się bowiem na wymaganiach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Copyright © 2019 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.