foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

8.03.2019 odbył się w etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego Turbolandeskunde, organizowanego przez PSNJN i Goethe-Institut. V edycja dotyczyła Austrii. Konkurs odbył się w murach Zespołu Szkół nr 3 ( dawne THM) w Ostrowcu pod patronatem Starosty powiatu ostrowieckiego.

W konkursie brało udział 8 zwycięskich grup 3-osobowych z I etapu konkursu z 8 szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowca i Starachowic.

Naszą szkołę reprezentowały: Julia Chlebna (kl. 1d), Wiktoria Borowska (kl. 1d) i Weronika Karbowniczek (kl. 1e).

 

Każda grupa odpowiadała na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat Austrii w języku polskim i niemiecki. Uczestnicy odpowiadali na pytania z puli od 1 do 50 za jeden, dwa lub trzy punkty, w zależności od stopnia ich trudności. Pytania dotyczyły geografii, historii, gospodarki, polityki, życia kulturalnego, zwyczajów świątecznych, świata muzyki, mody i sportu w Niemczech. Oczywiście nie zabrakło pytań dotyczących języka niemieckiego. Uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą na temat wszystkich dziedzin życia Austrii, a na pytania, które pojawiały się w prezentacji multimedialnej (zamknięte i otwarte), mieli tylko 30 sekund na ich odpowiedź.

Zwycięzcą drugiego etapu został zespół z LO Nr I w Starachowicach, który uzyskał największą liczbę punktów i wykazał się największą tutaj wiedzą, drugie miejsce zajęli uczniowie z I LO im. St. Staszica, trecie miejsce uczniowie z ZS Nr 3 w Ostrowcu. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, wszyscy uczniowie dostali upominki, ufundowane przez Starostę ostrowieckiego

Gratulujemy uczniom.


Copyright © 2019 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.