foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

Ślubowanie uczniów klas pierwszych tradycyjnie przebiegało w uroczystym tonie. W obecności rodziców, grona pedagogicznego oraz przybyłych gości, wicestarosty Eligiusza Micha i pana Huberta Januszewskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, 125 uczniów wypowiedziało słowa przysięgi. Tekst roty intonowała stojąca przed sztandarem LO nr II Karolina Drożdżal, która została przyjęta do szkoły z największą ilością punktów. Po obu stronach sztandaru przysięgę składali uczniowie z najwyższą punktacją w swoich klasach: Izabela Niewadzi z klasy 1 ac, Szymon Życiński z klasy 1b, Stanisław Jedynak z klasy 1d i Olga Surowiec z klasy 1e.

 

Wstępująca do braci szkolnej młodzież powitana została ciepłymi słowami dyrektora szkoły Sławomira Miszczuka oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Katarzyny Pacholczak, Julii Łaty i Filipa Płatka. W przemówieniach, obok życzeń spełniania marzeń, planów i realizacji wszystkich dążeń, znalazły się zapewnienia, że w „Chreptowiczu” – w „szkole z duszą” zawsze można liczyć na życzliwość, zrozumienie i wsparcie. Dyrektor szkoły, podkreślając wysoką pozycję LO nr II w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych i maturalnych raportach, pogratulował młodzieży wyboru tego właśnie liceum – liceum imienia Joachima Chreptowicza, które wyróżnia się wśród placówek oświatowych w Polsce, a w województwie świętokrzyskim zajmuje najwyższą lokatę - 1.miejsce. Z kolei ślubujący na sztandar szkoły uczniowie nowego rocznika wyrazili dumę, iż to oni będą kontynuować chlubne tradycje szkoły.

 


Copyright © 2019 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.