foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

Dziennik elektroniczny

Rajd itegracyjny 2019

Złota Szkoła

Stronę odwiedza

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Sekretariat

Godziny pracy sekretariatu:
7.00 - 15.00

Obsługa interesantów:

pon., wt., czw., pt.:
10.30 - 14.30

środa:
dzień pracy wewnętrznej
(sekretariat nie obsługuje
interesantów)

W roku szkolnym 2019/2020 „Chreptowicz” oferuje absolwentom szkoły podstawowej i absolwentom gimnazjum po 4 klasy pierwsze, o takich samych profilach (razem 8 klas). Rozróżnienie klasy pokazuje jej oznaczenie cyfrowe: 3 (liceum 3-letnie) lub 4 (liceum 4-letnie).

 

klasa 1A3, klasa 1A4

biologia, chemia, język angielski  (klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim)

Od wielu lat jesteśmy liderami w ilości zdobytych przez naszych absolwentów indeksów na oblegane kierunki: lekarski, stomatologiczny, farmację, weterynarię, biotechnologię, genetykę, psychologię, a także kulturoznawstwo, lingwistykę. Przygotowujemy do studiowania na kierunkach medycznych, przyrodniczych i rolniczych. Program nauczania jest wzbogacony o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne. We współpracy z uczelniami wyższymi organizowane są zajęcia i warsztaty edukacyjno-naukowe. Realizowane są wartościowe projekty, nad którymi patronat naukowy sprawują renomowane w Polsce uczelnie. Zajęcia akademickie odbywają się w laboratoriach min. UMCS, UJ, UJK, WAT i Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Chęcinach.. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania, opartych na korelacji międzyprzedmiotowej. Potwierdzeniem poziomu prowadzonych zajęć są bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego oraz imponujące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia (wyższa ocena).

 

klasa 1B3, klasa 1B4

matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski (klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna lub matematyczno-fizyczno-lingwistyczna)

Jest to klasyczny, istniejący „od zawsze” w naszej szkole słynny mat-fiz. Uczniowie w tej klasie, w czasie codziennej nauki oraz przygotowań do licznych konkursów, otrzymują wiedzę i umiejętności gwarantujące doskonałe zdanie matury w zakresie rozszerzonym. Nowoczesna forma zajęć łączona ze stosowaniem technik komputerowych wpisuje się we współczesny system kształcenia i sprawia, że drzwi prestiżowych uczelni, np. technicznych czy ekonomicznych, stoją przed naszymi absolwentami otworem.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka (wyższa ocena)

 

 

klasa 1D3, klasa 1D4

matematyka, geografia, informatyka lub język angielski (klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna lub matematyczno-geograficzno-lingwistyczna)

Klasa oferuje zwiększoną liczbę godzin z geografii, matematyki oraz informatyki lub języka angielskiego. Poprzez taki zestaw przedmiotów rozszerzonych uczniowie uzyskują przygotowanie ułatwiające im podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich, technicznych, geograficznych i zarządzaniu. Uczniowie tej klasy mają nieograniczoną ilość godzin przeznaczonych na wycieczki do wielu ciekawych miejsc. Uczniowie odnoszą w konkursach, olimpiadach i projektach związanych z geografią, przedsiębiorczością i ekonomią wiele sukcesów (np. w nagrodę za świetny autorski projekt organizator projektu „Firma marzeń” ufundował uczniom atrakcyjny wyjazd do Szwajcarii).

W przypadku, gdy liczba kandydatów do klas 1B3 i 1B4 bedzie większa niż liczba miejsc w tych klasach, to w klasach 1D3 i 1D4 zostanie utworzona grupa z rozszerzoną fiizyką (czyli grupa mat-fiz). Dlatego dla kandydatów wybierających profil mat-fiz sugerujemy wpisywanie klas 1D jako drugiego wyboru.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, język obcy, geografia.

 

 

klasa 1E3, klasa 1E4

biologia, chemia, matematyka (klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną matematyką)

Od wielu lat jesteśmy liderami w ilości zdobytych przez naszych absolwentów indeksów na oblegane kierunki: lekarski, stomatologiczny, farmację, weterynarię, biotechnologię, genetykę, psychologię. Przygotowujemy do studiowania na kierunkach medycznych, przyrodniczych i rolniczych. Program nauczania jest wzbogacony o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne. We współpracy z uczelniami wyższymi organizowane są zajęcia i warsztaty edukacyjno-naukowe. Realizowane są wartościowe projekty, nad którymi patronat naukowy sprawują renomowane w Polsce uczelnie. Zajęcia akademickie odbywają się w laboratoriach min. UMCS, UJ, UJK, WAT i Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Chęcinach. Zajęcia szkolne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania, opartych na korelacji międzyprzedmiotowej. Potwierdzeniem poziomu prowadzonych zajęć są bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki oraz imponujące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach.

Punktowane przedmioty to: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia (wyższa ocena).

 


„Chreptowicz” oferuje gimnazjalistom naukę następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski. W ramach nauki każdego języka obcego uczniowie stają na podium olimpiad i konkursów lingwistycznych oraz realizują ciekawe międzynarodowe projekty językowe.

 


Copyright © 2019 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.