foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

imię i nazwisko

rok

 olimpiada

 opiekun

Szczęsny Kujszczyk

1956

 Olimpiada Matematyczna

  mgr Roman Pyć

Gabriel Wołoszyn

1957

 Olimpiada Matematyczna

  mgr Marian Kujszczyk

Gabriel Wołoszyn

1958

 Olimpiada Matematyczna

  mgr Marian Kujszczyk

Gabriel Wołoszyn  

1958 

  Olimpiada Chemiczna 

  mgr Marian Kujszczyk

Anna Kowalewska 

1972 

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Joanna Szwed

Anna Kowalewska 

1972 

  Olimpiada Archeologiczna

  mgr Zofia Dorecka

Andrzej Nowak

1974 

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Teresa Jasińska - Śliwka

Anna Słomińska

1974 

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Joanna Szwed

Andrzej Wójcikowski  

1976 

  Olimpiada Geograficzna

  mgr Zofia Dorecka

Mirosław Tatarata  

1977 

  Olimpiada Geograficzna

  mgr Zofia Dorecka

Elżbieta Wasilewska 

1977 

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Teresa Jasińska - Śliwka

Marek Bielski 

1978

 Olimpiada Techniczna

  mgr Teresa Cisek

Andrzej Chmielewski

1978 

 Olimpiada Techniczna

  mgr Teresa Cisek

Jacek Klucznik 

1978 

 Olimpiada Geograficzna

  mgr Zofia Dorecka

Janusz Olszewski

1978 

 Olimpiada Techniczna 

  mgr Teresa Cisek

Andrzej Szumliński 

1978 

 Olimpiada Techniczna 

  mgr Teresa Cisek

Andrzej Czuba  

1979 

 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  mgr Józef Dąbrowski

Aleksander Słomiński  

1979 

 Olimpiada Biologiczna 

  mgr Janina Bińczak

Dariusz Słapek  

1980 

 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  mgr Józef Dąbrowski

Jarosław Nowak  

1980 

 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  mgr Alicja Sokołowska

Wojciech Maj  

1980 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Alicja Sokołowska

Wojciech Maj  

1981 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Alicja Sokołowska

Dorota Gawron  

1983 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Jolanta Giez  

1983 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Dorota Janda  

1984 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Alicja Sokołowska

Dorota Krawczyk  

1984 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Małgorzata Migas  

1984 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Artur Patek  

1984 

 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  mgr Józef Dąbrowski

Tomasz Stawiński  

1984

 Olimpiada Chemiczna 

  mgr Stanisław Klusek

Tomasz Stawiński  

1985 

 Olimpiada Chemiczna 

  mgr Stanisław Klusek

Tomasz Stawiński  

1986 

 Olimpiada Chemiczna 

  mgr Stanisław Klusek

Krzysztof Gołyński  

1986 

 Olimpiada Geograficzna

  mgr Zofia Dorecka

Małgorzata Chlebna  

1987 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Paweł Kuca  

1988 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Lucjan Stojek

Paweł Kuca  

1988 

 Olimpiada Biologiczna

  mgr Maria Kuziemka

Damian Kopański  

1990 

 Olimpiada Fizyczna 

  mgr Tadeusz Wieczorek

Ewa Lasota 

1991 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Jolanta Praga

Paweł Mierzejewski 

1993 

 Olimpiada Fizyczna 

  mgr Wojciech Studzieżba

Piotr Ożdżyński 

1994 

 Olimpiada Fizyczna 

  mgr Wojciech Studzieżba

Urszula Więckowska 

1995 

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Otylia Gałka

Izabela Konopka 

1995 

 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Ewa Węsek

Dorota Śliwiak 

1996 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Maria Kuziemka

Bartosz Kwieciński 

1997 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Jerzy Nowak

Agnieszka Skowron

1998 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Dorota Janda

Iwona Broniszewska 

1999 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Dorota Janda

Łukasz Rodek 

1999 

 Olimpiada Historyczna 

  mgr Dorota Janda

Małgorzata Domańska 

1999 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Anna Pluta 

2000 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

  mgr Krystyna Laskowska

Katarzyna Wyrwińska 

2000 

 Olimpiada Języka Francuskiego

  mgr Anna Nowicka

Paweł Pabiś 

2000 

 Olimpiada Matematyczna 

  mgr Wanda Masternak

Piotr Kowalski 

2000 

 Olimpiada Informatyczna 

  mgr Edyta Pobiega

Barbara Bogacka 

2000 

 Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie 

  mgr Paweł Górniak

Błażej Dąbrowski

2001

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Maria Kuziemka

Katarzyna Strojna 

2001 

 Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie 

  mgr Paweł Górniak

Katarzyna Wyrwińska 

2001 

 Olimpiada Języka Francuskiego

  mgr Anna Nowicka

Błażej Dąbrowski

2002

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Maria Kuziemka

Monika Pastuszko 2002

 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Barbara Podsiadło

Anita Serafin 2002

Olimpiada Wiedzy o Europie

  mgr Alicja Sokołowska

Elżbieta Skręt 2002

Olimpiada Wiedzy o Europie

  mgr Alicja Sokołowska

Elżbieta Skręt 2002

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

  mgr Alicja Sokołowska

Zbigniew Więckowski

2002 

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

  mgr Dorota Janda

Zbigniew Więckowski

2002 

 Olimpiada Wiedzy o Europie

  mgr Dorota Janda

Agnieszka Wójcik

2002 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego   mgr Dariusz Synowiec
Paweł Heba

2003

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Parlamentaryzm w Polsce"

  mgr Sławomir Miszczuk

Magdalena Kopańska

2003 

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

  mgr Sławomir Miszczuk

Monika Pastuszko

2003 

 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Barbara Podsiadło

Tomasz Jagiełło 

2004 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Magda Osuch

2004

 Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 1939 roku"

  mgr Sławomir Miszczuk

Paulina Pońska  2004

 Olimpiada Teologii Katolickiej

  ks. Franciszek Sałęga

Piotr Skowron 

2004 

 Olimpiada Matematyczna

  mgr Wanda Masternak

Michał Skroński 2004

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Anna Ziemba 

2004 

 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  mgr Barbara Podsiadło

Paulina Pońska 

2005 

 Olimpiada Teologii Katolickiej

  ks. Franciszek Sałęga

Olga Susfał 

2005 

 Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 1939 roku"

  mgr Sławomir Miszczuk

Małgorzata Szeląg

2005 

 Olimpiada Biologiczna

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Agata Ochyńska

2006   Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie   mgr Sławomir Miszczuk

Michał Feret

2007 Olimpiada Fizyczna   mgr Wojciech Studzieżba

Magdalena Kołodziejczak

2007 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej   mgr Joanna Żelazna-Żak

Damian Zając

2007 Olimpiada Historyczna   mgr Dorota Janda

Michał Feret

2008  Olimpiada Matematyczna   mgr Dorota Drzazga

Sylwester Błaszczuk

2008  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Michał Feret

2008  Olimpiada Teologiczna   ks. Franciszek Sałęga

Magdalena Kwiatkowska

2008  Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 1939 roku"   mgr Sławomir Miszczuk

Jacek Pyrżak

2008  Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie   mgr Sławomir Miszczuk

Anna Skóra

2008  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego   mgr Barbara Podsiadło

Łukasz Stojek

2008  Olimpiada Chemiczna   mgr Ewa Studzieżba

Sylwester Błaszczuk

2009  Olimpiada Matematyczna   mgr Anna Kiljańska

Marta Doch

2009  Ogólnopolska Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, matematycznej i stosowanej   mgr Anna Kiljańska

Marta Doch

2009  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Bartłomiej Dudkiewicz

2009  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Kamil Jaworski

2009  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Katarzyna Rokoszna

2009  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego   mgr Dariusz Synowiec

Paula Karbowniczek

2010  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Katarzyna Sadrak

2010  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej   mgr Sławomir Miszczuk

Katarzyna Sadrak

2010  Olimpiada Historyczna   mgr Sławomir Miszczuk

Katarzyna Sadrak

2010  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym   mgr Sławomir Miszczuk

Mateusz Skalniak

2010  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Michał Grelewski

2011  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba

Przemysław Moskal

2011  Olimpiada Innowacji Technicznych   mgr Wojciech Studzieżb

Katarzyna Pobiega

2011  I Olimpiada Logiczno - Matematyczna   mgr Dorota Drzazga

Mateusz Popek

2011  Olimpiada Fizyczna   mgr Wojciech Studzieżba

Mateusz Popek

2011  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba

Mieszko Bańczerowski

2012  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - fizyka   mgr Wojciech Studzieżba

Andrzej Dymara

2012  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Michał Psyk

2012  II Olimpiada Logiczno - Matematyczna   mgr Dorota Drzazga

Michał Psyk

2012  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Mikołaj Psyk

2012  II Olimpiada Logiczno - Matematyczna   mgr Dorota Drzazga

Mikołaj Psyk

2012  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Krzysztof Stachurski

2012  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Paweł Susfał

2012 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Mateusz Żurek

2012 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Patryk Gębusia

2013  III Ogólnopolska Olimpiada Logiczno-Matematyczna>   mgr Anna Kiljańska

Patryk Gębusia

2013  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Anna Kiljańska

Kama Jaworska

2013  Olimpiada Języka Angielskiego   mgr Beata Sulima

Sylwia Kończak

2013  III Ogólnopolska Olimpiada Logiczno-Matematyczna   mgr Edyta Pobiega

Przemysław Moskal

2013  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba

Katarzyna Podgórny

2013  III Ogólnopolska Olimpiada Logiczno-Matematyczna   mgr Edyta Pobiega

Natalia Tokarz

2013  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym   mgr Sławomir Miszczuk

Izabela Basa

2014

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Dorota Drzazga

Kama Jaworska

2014

 Olimpiada Języka Angielskiego

  mgr Beata Sulima

Maja Kowalska

2014

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Sebastian Pecio

2014

 Olimpiada Fizyczna

  mgr Wojciech Studzieżba

Karol Wiewiór

2014

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Dorota Drzazga

Wojciech Zwoliński

2014

 Olimpiada Fizyczna

  mgr Wojciech Studzieżba

Wojciech Zwoliński

2014

 Olimpiada Wiedzy Technicznej

  mgr Wojciech Studzieżba

Edyta Żak

2014

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Dorota Drzazga

Marcin Gajewski

2015

 Olimpiada Wiedzy Technicznej

  mgr Wojciech Studzieżba

Tomasz Główka

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Ewelina Jabłońska

2015

 XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Kama Jaworska

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Maja Kowalska

2015

 XIX Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

  mgr Joanna Żelazna-Żak

Andrzej Niedziela

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Jakub Stańczak

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Wiktor Susfał

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Michał Ślusarz

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Wojciech Zwoliński

2015

 41.  Olimpiada Wiedzy Technicznej

  mgr Wojciech Studzieżba

Wojciech Zwoliński

2015

 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Marcin Gajewski

2016  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba

Marcin Gajewski

2016  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - fizyka   mgr Wojciech Studzieżba

Marcin Gajewski

2016  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga

Mariusz Słapek

2016  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba

Mariusz Słapek

2016  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - fizyka   mgr Wojciech Studzieżba

Michał Ślusarz

2016  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga
Małgorzata Garbacka 2017  I Olimpiada Cyfrowa   mgr inż. Piotr Pobiega
Michał Pastuszka 2017  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba
Tymoteusz Spychaj 2017  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba
Norbert Wójcik 2017  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga
Alicja Kwitek 2018  II Olimpiada Cyfrowa   mgr inż. Piotr Pobiega
Krzysztof Pożoga 2018  Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  mgr Anna Kiljańska

Patryk Saffer 2018  Olimpiada Wiedzy Technicznej   mgr Wojciech Studzieżba
Michał Sałkowski 2018  Olimpiada Biologiczna   mgr Joanna Żelazna-Żak
Izabela Wiśniewska 2018  XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej   mgr Joanna Żelazna-Żak
Michał Olejek 2019 XXXI Olimpiada Filozoficzna   mgr Barbara Podsiadło
Izabela Wiśniewska 2019 XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej   mgr Joanna Żelazna-Żak
Maciej Zieja 2019 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka   mgr Dorota Drzazga
Miłosz Żak 2019 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego   mgr Dariusz Synowiec


Copyright © 2019 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.